QUALITY POLICY

Dorothy Foods
VII / 561, Jew Town,
Cochin – 682002
Kerala, India

Rafiq Usman Sait: +91 9349333133
Azhar Rafiq Sait : +91 9995406199
Ph: +91 484 3191 049
Fax: +91 484 2229 586
Email: dorothyfoods@gmail.com

Skype : dorothyfoods